Myran 2016-2017 

Adress: Musik- och kulturskolan Sandels, Topeliusgatan 2

Vid sidan av de ordinarie grupperna strävar vi efter att starta en grupp för sådana barn som följande år kan söka till regelrätt Suzukiundervisning. Vi förväntar oss att föräldrarna (eller t.ex. en mor- eller farförälder) till dessa barn kan engagera sig regelbundet och delta vid lektionerna. Barnen bör vara födda 2011-2013. Då barnen anmäler sig (via anmälningsblanketten, se inträde) skapar vi en grupp beroende på intresset. Läs mera om Suzukiundervisningen här.

Alternativt kan barnen delta i instrumentförberedelse (Instrumentmyror) som inte tar sikte på Suzukiundervisningen. Ni kan påverka instrumentvalet i samband med anmälningen - vi försöker hörsamma era önskemål och skapa grupper på basis av intresset. Möjliga instrument är  piano och violin. 

Lärare: Laura Koskelo

Terminsavgifter 2016-2017:

Anmälningsavgift för samtliga elever: 80 euro/ per läsår.

Tillkommer ytterligare terminsavgift enligt följande:

- deltagande i gruppundervisning: 110 euro/ termin
- deltagande i gruppundervisning + instrumentundervisning: 200 euro/ termin

Myrans grupper för läsåret 2016-2017

(grupperna förverkligas då tillräckligt många deltagare har anmält sig, i regel minst 6 deltagare)

Måndag

9.30 - 10.15 Baby/knatte-rytmik 2013-2016 födda

16.00-16.45 Solstrålar 2012 födda

16.45-17.00 Violinmyror 

17.00-17.45 Orffsolar 2011-2012 födda

17.30-17.50 Pianomyror (Kaarina Ahokas) OBS! Plats Sandels-husets 3. våning

17.45-18.00 Pianomyror 

18.00-18.45 Kantelemyror 2010 födda

18.45-19.00 Pianomyror

Tisdag

15.45-16.30 Trollungar 2013 födda

16.30-16.50 Pianomyror (Kaarina Ahokas) OBS! Plats Sandels-husets 3. våning

16.30-16.45 Violinmyror 

16.45-17.00 Pianomyror 

17.00-17.45 Orffmyror 2011 födda

17.45-18.30 Knattesyskon 2015-2011 födda

Onsdag

17.15-17.30 Violinmyror 

17.30-18.15 Syskongrupp

Det är möjligt att starta en ny grupp för 2010 födda barn (kantelemyror) samt en språkbadsgrupp för barn födda 2011-2013. Kontakta läraren Laura Koskelo. laura.koskelo@moks.fi