Musikkarusellen 2016-2017

Musikkarusellen är en treårig utbildning som riktar sig till de barn som börjar i skolans första klass. Till läsåret 2016-17 antas i första hand barn som är födda 2009.
Undervisningen sker i två moduler: Instrumentkarusell och Musikverkstad

Instrumentkarusellen
Det första läsåret fram till jul provar barnen på olika instrument onsdagar kl.17.15–17.45 och får låna instrument från musikskolan. Till julen ska alla ha valt det instrument som man fortsätter med, åtminstone resten av läsåret. Då man gjort sitt instrumentval för följande läsår får man antingen hyra från skolan eller skaffa eget i samråd med läraren.

Musikverkstad
I Musikverkstaden samlas alla barn per årskurs för att sjunga, spela rytminstrument, ha musik & rörelse, rytmik, solmisation (”den sjungande handen”), dansa – kort sagt: ha musikteori med hela kroppen.
Musikverkstaden åk 1 hålls onsdagar kl. 18.00–18.45.
Verkstad åk 2 på torsdagar kl 18.00-18.45.
Verkstad åk 3 på tisdagar kl 18.00-18.45.

Alla barn får en ringpärm med information om grupperna, lektioner m.m. I pärmen sätter instrumentlärarna info om instrumenten och i den samlas också Musikverkstadens material.
Barnen skall ha lämpligt mjuka skor eller tossor för inomhusbruk. Instrumentet, ringpärmen och innetossorna bör finnas med varje tisdag!


Läsåret 2016-17:
Vi träffas första gången vid informationstillfället för årskurs 1 på onsdag 17.8.2016 kl 18 i grupprum 312. Ingen instrumentlektion den dagen.