Anmälningstiden för läsåret 2017-2018 :

Anmälningar och återanmälningar.

Anmälningsblanketten och förhandsuppgifter som gäller inträde för läsåret 2017-2018 publiceras den 22 april 2017.

Alla nya elever antas via en personlig intervju och en enkät som föräldrar/ vårdnadshavare fyller i på förhand (meddelas senare). Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas eleverna i anmälningsordning. Anmälningstiden för nya elever inleds den 22 april 2017 och pågår till förmiddagen den 23 maj 2017.

Tidpunkt för intervju: Suzukiundervisningen: 23 maj kl. 15.00-19.00, övrig intagning på skolan sker 29-30 maj 2017 (individuella tider tillämpas, bokas på förhand med kansliet).

Samtliga elever som är redan inskrivna för studier bör göra en anmälning om studiernas fortsättning under läsåret 2017-2018. Anmälningstiden inleds den 22 april 2017 och avslutas tisdagen den 9 maj 2017. Anmälning och betald anmälningsavgift (faktureras då anmälningen har gjorts) garanterar fortsatt studieplats.

Ålder: 

Elevernas ålder beräknas per 31.12 det pågående kalenderåret. 

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen och orkesterverksamheten.

Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 

För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.

Till anmälningsblanketten (öppnas den 22 april)