Organisation

Musik- och kulturskolan Sandels är en skola för utövande konst med undervisning i musik, dans och drama. Utbudet utvecklas kontinuerligt och målsättningen är att undervisningen också omfattar bild­- och ordkonst inom en överskådlig framtid.

Musik- och kulturskolan Sandels är den enda läroanstalten i Helsingfors som har svenska som sitt enda undervisningsspråk och som är berättigat till statsandelar enligt lagen om finansiering av grundläggande konstundervisning (633/1998).

Föregångaren till Musik- och kulturskolan Sandels hette Brages musikskola som inledde sin verksamhet år 1981 med ca 70 elever. Upprätthållare av Brages musikskola var Föreningen Brage i Helsingfors r.f.
Vid årsskiftet 2005 övergick musikskolan till en ny huvudman, Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut. Den för ändamålet grundade stiftelsen övertog ansvaret för Brages musikskola utan ändringar. Våren 2007, i samband med skolans 25-årsjubileum, lanserades det nya namnet Musik- och kulturskolan Sandels. Med namnbytet önskade man också starta en utveckling mot ett bredare undervisningsutbud.

Verksamheten äger i huvudsak rum i Sandelshuset vid Tölö torg, och skolan har filialer med musiklek i Ulrikasborg, Drumsö och Kårböle. Skolans verksamhet finansieras av staten, Helsingfors stad, privata donatorer och elevavgifter. Musik- och kulturskolan Sandels har två huvudavdelningar, musikinstitutet och kulturskolan. De allra yngsta barnen (0-6 år) går i musiklekskolan.

Skolan har olika inriktningar enligt gällande läroplan och elevantalet är ca 530.