Terminsavgifter

Terminsavgifter hösten 2016

Terminsavgifterna består av anmälningsavgift och egentlig terminsavgift.

Anmälningsavgiften är i regel 80, och terminsavgiften 325 euro för instrument- och sångundervisningen i musikinstitutet, samt 300 euro i kulturskolan, beroende på undervisningsämne och gruppstorlek.

Anmälningsavgiften är elevens bekräftelse över mottagen studieplats. Ifall en elev avbryter sina studier i början av läsåret/ terminen återbetalas anmälningsavgiften inte. Undantag utgör de fall då studierna inte kan förverkligas av orsaker som beror på skolan eller då en elev får oöverstigligt hinder (force majeure), dock avgörs alla fall individuellt. Samma princip gäller terminsavgifterna, de återbetalas inte utom i tidigare nämnda undantagsfall.

Tumregeln är också att studierna för läsåret inte kan inledas ifall eleven har obetalda terminsavgifter från tidigare läsår. Ansökningar om nedsatt terminsavgift eller frielevsplats kan lämnas in i början av terminen. I regel brukar åtminstone anmälningsavgiften uppbäras av frieleverna. Se närmare frielevsplatser.

Läs mera om terminsavgifter i Elevguiden

Musiklekskolan Myran

Instrumentundervisning i musiklekskolan
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 200 €
Totalavgift per läsår: 480 €

Musiklekskolan
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 110 €
Totalavgift per läsår: 300 €
 

Musikinstitutet

Individuellt huvudämne (Karusellen, Suzuki, Klang och Pork)
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 325 €
Totalavgift per läsår 730 €

Biämne - beviljas på basis av ansökan
Terminsavgift: 244 €
Totalavgift per läsår: 488 €


Kulturskolan

INTRO - nybörjargrupper 3-4 elever/grupp
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 300 €
Totalavgift per läsår: 680 €
 

NEXT - instrument- och sånglinje för barn
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 300 €
Totalavgift per läsår: 680 €

VUX - instrument- och sånglinje för vuxna och äldre unga
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 300 €
Totalavgift per läsår: 680 €
 

ENSEMBLE - dans-, kör- och orkesterlinje
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 100 €
Totalavgift per läsår: 280 €

 

uppdaterad 17.2.2016