Studera på olika sätt - två lärokurser

I Musik- och kulturskolan Sandels kan man studera konstämnen, musik och dans. Studierna följer strukturerade lärokurser. Inom musik kan man välja antingen en fördjupad eller en allmän lärokurs. De övriga konstämnena följer alltid den allmänna lärokursen.

Musik- och kulturskolan Sandels har fyra inriktningar:
1. Klassiskt 
2. Rytmmusik
3. Skolan har undervisning för barn under skolåldern som bildar en egen avdelning, musiklekskolan Myran
4. Dansundervisning