SANDURKÖREN

Sandurkören riktar sig till sångare i åldern 10 år och uppåt. Repertoaren består av klassiska, klassiskt moderna och folkliga två-, tre- och fyrstämmiga sånger a cappella (utan ackompanjemang). Vi framför också sånger till ackompanjemang av musiker ur körens egna led. I sångvalet eftersträvas en vid språklig fördelning. Kören är avgiftsfri för alla som är inskrivna i musikinstitutet, även insjungning av utomstående är möjlig.
Avdelning: musikinstitutet som samspelsundervisning, kulturskola för enskilda ENSEMBLE
Plats: Sandels, rum 312
Tid: Onsdagar kl.16.00 – 17.30
Anmälan till kansli@moks.fi
Lärare: Ann-Catrin Wulff, ann-catrin.wulff@moks.fi, tel. 0400-708903.
Avgifter

Kalimbakören

Kalimba är en showkör för unga i åldern 12-16. Vi sjunger rytmmusik med bra sväng och attityd. Koreografi, tolkning och uttryck är också viktiga för denna grupp. Alla sjunger i stämmmor och den som vill får vara solist.
Kören uppträder regelbundet.
Avdelning: musikinstitutet som samspelsundervisning, kulturskola för enskilda ENSEMBLE
Ålder: 12 år och uppåt.
Plats: Sandels/ Lönkans musiksal. Ti 16.30-18.00. Gruppstorlek min. 10 elever.
Avgifter

 

Showkören Sing It Out Loud

Avdelning: musikinstitut som samspelsundervisning; kulturskolan för enskilda, även vuxna.
Plats: Sandels. Ti 18.15-19.45
Avgifter