Studiemateriel och hyresinstrument

Studiemateriel

Studier kräver alltid materiel, i synnerhet noter. Att enbart använda ljuskopior av tryckta noter i studierna strider mot andan i upphovsrättslagen. Det är väsentligt att eleverna köper de nothäften som lärarna önskar använda i undervisningen. Ljuskopior används som kompletterande studiemateriel.

Lärarna har möjlighet att producera ett begränsat antal ljuskopior.  

Instrument

I vissa fall kan skolan hyra ut instrument till de studerande. I första hand hyr skolan ut ett begränsat antal instrument till nybörjare och till eleverna i Musikkarusellen, t.ex. violiner, cellon, tvärflöjter, klarinetter och gitarrer.

Hyresavgiften är i regel 80 €/ instrument och läsår, men kan variera beroende på instrumentets behov av service m.m.

Målsman till elev som önskar hyra ett instrument skall ingå ett skriftligt hyresavtal.

Hör dig för av din lärare eller på kansliet!