Tillfällig frånvaro, avbrutna studier

Om du vill inhibera en lektion bör du i god tid ringa/ meddela din lärare. Du kan också ringa till kansliet en dag före lektionsdagen. Kom ihåg att alltid inhibera din lektion om du blir sjuk eller av annan orsak måste vara frånvarande. Om läraren är frånvarande försöker skolan i mån av möjlighet ordna en vikarie. Den andra/ tredje uteblivna lektionen kan, då läraren varit frånvarande, ersättas av ett konsertframträdande och fjärde/därpå följande frånvaro kompenseras av en grupplektion eller dylikt arrangemang.

Då en elev avbryter sina studier under läsåret eller inte tar emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela kansliet direkt per e-post, att enbart informera läraren är inte tillräckligt!


IFALL EN ELEV ÄR FRÅNVARANDE TRE (3) GÅNGER UTAN ATT MEDDELA VARE SIG DEN EGNA LÄRAREN ELLER KANSLIET KAN ELEVEN FÖRLORA SIN STUDIEPLATS!