Föräldraföreningen

Föräldrarna utgör ett stort och viktigt stöd för skolan och dess verksamhet. Alla som vill kan verka till musik- och kulturskolans bästa via Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f!

Sedan starten 1981 har skolan haft en understödsförening (föräldraförening) som bistår i verksamheten i synnerhet vad gäller evenemang, konserter och praktiska arrangemang. Numera kallar sig föreningen Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. och innehåller även en fond som kallar sig Pro Musica Brage.

Alla hem med anknytning till skolan kan ansluta sig till Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Medlemsavgiften är 10 euro som inbetalas på föreningens konto IBAN FI28 4055 3120 012422.