Konserter

Musik är social kommunikation. Att spela ett instrument eller sjunga är att kommunicera, antingen med andra musiker eller med publiken. Det hör till studierna att spela inför publik. Därför ordnar skolan kontinuerligt elevaftnar och konserter.

Lärarna har som uppgift att uppmuntra eleverna att ta del i konsertverksamheten. Konsertverksamhet ingår också i nivåprovsfordringarna.

 

Konserterna finns i Kalendern