"/>
 

Musik / Dans

Välkommen till Sandels!


Anmälningstiden för läsåret 2017-2018 börjar på lördagen 22.4.2017. Mera information, klicka här


 

 


Elevguiden för 2016-2017


Kansliets expeditionstider hittar du här.

I ärenden som gäller fakturor och ekonomi, kontakta skolans ekonom 

* * * * * * *


Vill du ge Musik- och kulturskolan respons? Har du förslag som gäller verksamhet och undervisning? Klicka här


www.connectedthemusical.fi

#connectedthemusicalfi